Trang chủTư vấn pháp luật

450 câu hỏi luật giao thông đường bộ 2017

Đăng bởi Son Nguyen · vào 2018-12-05 · lượt xem: 3140

450 câu hỏi luật giao thông đường bộ 2017 bạn cần phải biết. Trước khi thi xát hạch

450 Câu hỏi về luật giao thông đương bộ năm 2017

Biển báo giao thông đã được ra đời cách đây rất lâu và chúng đã khẳng định được tầm quan trọng của chúng trong hệ thống giao thông trên khắp thế giới. Là một người tham gia giao thông, bạn phải có hiểu biết đầy đủ về các biển báo giao thông, đặc biệt là các loại biển báo cấm và ý nghĩa của các loại biển báo cấm!

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm khi tham gia giao thông. Người sử dụng đường bộ phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140.

Biển báo cấm là biển có dạng hình tròn (trừ biển số 122 "Dừng lại" có hình 8 cạnh đều hình bát giác) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ.

 Sau đây là một số đặc điểm của từng biển báo cấm:

Số hiệu biển báo: 101 - tên biển báo: Đường cấm; Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng.

Số hiệu biển báo: 102 - Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều; Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển.

450 câu hỏi luật giao thông đường bộ 2017

Số hiệu biển báo: 103a - Tên biển báo: Cấm ôtô; Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.

Số hiệu biển báo: 103b - Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải; Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.

Số hiệu biển báo: 103c - Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái; Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.

Số hiệu biển báo: 104 -Tên biển báo: Cấm môtô; Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo quy định.

Số hiệu biển báo: 105 -Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô; Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo quy định.

Số hiệu biển báo: 106b - Tên biển báo: Cấm xe tải; Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất .

Số hiệu biển báo: 107 - Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải; Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên quy định.

Số hiệu biển báo: 108 - Tên biển báo: Cấm ôtô kéo móc; Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 109 - Tên biển báo: Cấm máy kéo; Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Số hiệu biển báo: 110a - Tên biển báo: Cấm đi xe đạp; Để báo đường cấm xe đạp đi qua.

Số hiệu biển báo: 110b -Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ; Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

Số hiệu biển báo: 111a - Tên biển báo: Cấm xe gắn máy; Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.

Số hiệu biển báo: 111b - Tên biển báo: Cấm xe lam; Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...

Số hiệu biển báo: 111c - Tên biển báo: Cấm xe lôi máy; Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...

Số hiệu biển báo: 111d - Tên biển báo: Cấm xe xích lô; Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...

Số hiệu biển báo: 112 -Tên biển báo: Cấm người đi bộ; Để báo đường cấm đi bộ qua lại.

Số hiệu biển báo: 113 - Tên biển báo: Cấm xe thô sơ; Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và -phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

Số hiệu biển báo: 114 - Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo; Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua. 

Số hiệu biển báo: 115 - Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe; Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Số hiệu biển báo: 116 –Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe; Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Số hiệu biển báo: 117 - Tên biển báo: Hạn chế chiều cao; Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Số hiệu biển báo: 118 - Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang; Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Số hiệu biển báo: 119 - Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô; Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Số hiệu biển báo: 120 - Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc; Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Số hiệu biển báo: 121 - Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe; Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Số hiệu biển báo: 122 - Tên biển báo: Dừng lại; Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên, dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.

Số hiệu biển báo: 123a - Tên biển báo: Cấm rẽ trái; Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau.

Số hiệu biển báo: 123b - Tên biển báo: Cấm rẽ phải; Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.

Số hiệu biển báo: 124a - Tên biển báo: Cấm quay xe; Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U.

Số hiệu biển báo: 124b -Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe; Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh.

Số hiệu biển báo: 125 - Tên biển báo: Cấm vượt; Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Số hiệu biển báo: 126 - Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt; Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

 

Số hiệu biển báo: 127 - Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép; Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 128 -Tên biển báo: Cấm bóp còi; Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

Số hiệu biển báo: 129 -Tên biển báo: Kiểm tra; Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo: 130 -Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe; Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Số hiệu biển báo:131a – Tên biển báo: Cấm đỗ xe; Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển

Số hiệu biển báo:131b – Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngày lễ

Số hiệu biển báo:131c – Tên biển báo: Cấm đỗ xe ngay chấn; Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển.

Nếu bạn đang có ý định mua xe ô tô giá rẻ thì đây là một kiến thức bổ ích dành cho bạn.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ

liên hệ

Tầng 4, Tòa nhà Moncover, 87 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
Lầu 16, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Hotline 1: 098 3683 228
Hotline 2: 0967681011
Email: contact@sanxeoto.com
MST: 0107971389 ngày 22/08/2017 do Sở KH và ĐT tp.Hà Nội cấp phép
DMCA.com Protection Status